Legal alert – Dematerializacja akcji przesunięta o dwa miesiące mocą tzw. tarczy antykryzysowej 3