Kim jesteśmy

Jesteśmy Kancelarią, która w dobie nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i regulującego ją prawa, szuka jedynie właściwych rozwiązań, co wymaga od nas dogłębnej analizy jego różnych dziedzin.

Mając to na uwadze Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną osób prawnych jak i fizycznych ze wszystkich dziedzin prawa.

Jednocześnie, w celu zapewnienia jeszcze pełniejszej realizacji potrzeb naszych klientów współpracujemy z wyspecjalizowanymi adwokatami i radcami prawnymi zarówno z Polski, jak z granicy - ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz Niemiec.

Doświadczony zespół Kancelarii w połączeniu z rozwiniętą siecią relacji z krajowymi oraz międzynarodowymi specjalistami przedkłada się na efektywność i skuteczność świadczonych usług.

Obsługę prawną klientów prowadzimy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zakres usług

SPORY "FRANKOWE"

Zespół spraw frankowych KBiW, na czele którego stoi adwokat Wiktor Budzewski, jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się tą tematyką. Dzięki temu doskonale rozumiemy i znamy argumentację prezentowaną przez banki. Pozwala nam to jeszcze lepiej przygotować się do każdej ze spraw.

To m.in. dzięki naszemu ogromnemu zaangażowaniu w tworzenie argumentacji i jej prezentowanie przed sądami w całej Polsce, Frankowicze reprezentowani przez KBiW wygrywają większość sporów.

 • Prowadzimy sprawy na każdym etapie, w tym także z sprawy, w których konsumenci po wypowiedzeniu umowy zostali pozwani przez bank,
 • Prowadzimy spory z niemal każdym bankiem w Polsce,
 • W naszym portfolio mamy jedne z największych wygranych w Polsce.

SPORY

Poza sprawami frankowymi kancelaria KBiW specjalizuje się także w innych sprawach spornych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie negocjacji bezpośrednio z drugą stroną, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu – przed mediatorami, sądami powszechnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym czy organami administracji publicznej.

Reprezentujemy naszych Klientów m.in.:

 • w sprawach najmów, co w dobie zagrożenia COVID-19 stało się niezwykle docenianą umiejętnością,
 • w sporach korporacyjnych i związanych z naruszeniem uczciwej konkurencji,
 • w sporach związanych z naruszeniem praw autorskich i dóbr osobistych.

Naszych Klientów reprezentujemy również w sporach podatkowych – zarówno na etapie kontroli jak i postępowania podatkowego, w sprawach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) itp. Wiemy, jak ważne dla osób prowadzących biznes jest bezpieczeństwo podatkowe, dlatego współpracujemy też z doradcami podatkowymi z zakresu VAT, CIT, PIT. Doradzamy też w sprawach ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Współpracując z naszymi Klientami staramy się zrozumieć ich biznes tak, aby stworzyć dla rozwiązania, które pozwolą w ogóle uniknąć sporów. To również jest element, który w naszej ocenie wyróżnia KBiW wśród innych kancelarii.

PRAWO KORPORACYJNE

Zespół prawa korporacyjnego KBiW wspiera podmioty gospodarcze. Doradzamy we wszystkich aspektach prawa spółek, włączając w to przekształcenia, podziały i łączenia spółek.

Angażujemy się w doradztwo transakcyjne, wspierając naszych Klientów m.in. w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wieloetapowych transakcji np. na rynku nieruchomości.

Naszym Klientom doradzamy również w sporach korporacyjnych – nie tylko reprezentując ich przed sądami, mediatorami czy podczas negocjacji, ale także angażując się w działania zapobiegające ich powstawaniu lub sprzyjające ich rozwiązywaniu.

NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy przy projektach związanych z nieruchomościami na wszystkich ich etapach. Wspieramy deweloperów, wynajmujących, najemców, spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatnych inwestorów.

Praktyka prawa nieruchomości obejmuje także badania prawne nieruchomości, jak również wsparcie klientów w procesie budowlanym.

Zespół KBiW zapewnia także kompleksowe doradztwo transakcyjne, w tym obejmujące obrót prawami do nieruchomości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW I PRAWO KARNE SKARBOWE

Rozumiemy, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie wspieramy Klientów w trudnych sprawach związanych z prowadzeniem przez nich biznesu.

 • Doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych skarbowych,
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych gospodarczych,
 • Bronimy Klientów przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Doradzamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (cywilnej, organizacyjnej, korporacyjnej, karnej),
 • Wspieramy i pomagamy Klientom przejść przez trudny proces upadłości.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W zakresie prawa własności intelektualnej w KBiW zapewniamy:

 • Bieżące doradztwo związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej,
 • Analiza i tworzenie umów dotyczących praw autorskich czy własności przemysłowej,
 • Doradztwo w sprawach ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej,
 • Wykonywanie tzw. clearances, czyli badania możliwości wykorzystania danego prawa lub obiektu np. w dziele filmowym,
 • Reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej.

Wspieramy m.in. wydawnictwa, branżę kreatywną i eventową oraz podmioty zaangażowane w produkcje filmowe.

Ciekawe projekty:

 • Angażujemy się w produkcje filmowe realizowane m.in. dla Netflix
 • Z sukcesem reprezentowaliśmy polskich Twórców w negocjacjach dotyczących naruszenia ich praw autorskich przez wiodącą markę odzieżową

PRAWO ENERGETYCZNE

Ze względu na swoją specyfikę, sektor prawa energetycznego wymaga niezwykłej uwagi i doświadczenia. Działający w KBiW Zespół Prawa Energetycznego składa się z prawników posiadających duże doświadczenie w tym zakresie, wynikające z wiedzy i wieloletniego zaangażowania w realizację projektów zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Dzięki posiadanym kompetencjom i relacjom dostrzegamy zarówno oczekiwania jak i ryzyka mogące zaistnieć po stronie każdego z uczestników i na każdym z etapów obrotu. Wiedza i doświadczenie naszych prawników pozwalają skutecznie realizować projekty przy jednoczesnym identyfikowaniu i ograniczaniu potencjalnych ryzyk regulacyjnych.

Prawo energetyczne

Kancelaria doradza w zakresie prawa energetycznego w sferze przyłączania, negocjowania umów dystrybucyjnych i handlowych z zakresu energii elektrycznej i paliw gazowych.

Ponadto Kancelaria specjalizuje się i posiada doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących:

– udzielenia koncesji

– wydania decyzji operatorskiej

– odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej,

– umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umów o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umów o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych.

Nasze doświadczenie obejmuje również kwestie taryf i decyzji operatorskich.

Odnawialne Źródła Energii

Prawnicy KBiW doradzają Klientom w sferze inwestycyjnej i regulacyjnej w zakresie realizacji projektów instalacji z odnawialnych źródłach energii, systemu rozliczeń oraz aukcji jak również  obowiązków formalno-prawnych z tym związanych (m. in. zgłoszenie i aktualizacja danych w rejestrach).

Nie ulega wątpliwości, że dla wielu firm w naszym kraju Europejski Zielony Ład  tj. plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE będzie szansą na zmianę technologii i źródła energii oraz redukcji kosztów operacyjnych działalności.

Jesteśmy gotowi służyć Państwu wsparciem zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji jak również w zrozumieniu systemu i sposobu działania na rynku regulacyjnym i energetycznym.

FUNDUSZE UNIJNE

Dofinansowania ze środków Unii Europejskiej są nie tylko ważnym składnikiem polskiej gospodarki, ale też ich zaangażowanie wspiera wiele ważnych społecznie inicjatyw i przedsięwzięć. Wyrównywanie szans i wspieranie standardu życia wpisuje się w naszą filozofię, dlatego angażujemy się w pomoc dla przedsiębiorców starających się o dofinansowania lub już z takiego wsparcia korzystających.

Doradzamy beneficjentom i reprezentujemy ich nie tylko przed organami administracji, instytucjami zarządzającymi, ale też przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Zespół

Jarosław Kurpiejewski
Adwokat | Partner
Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, prawie cywilnym rzeczowym oraz spadkowym jak i w sprawach karnych.
Wiktor Budzewski
Adwokat | Partner
Specjalizuje się w tzw. "sprawach frankowych", a co za tym idzie w prawie cywilnym i postępowaniach sądowych. Zajmuje się także prawem spółek oraz szeroko rozumianym prawem gospodarczym.
Maciej Małanicz-Przybylski
Adwokat | Partner
Specjalizuje się w prawie autorskim i wydawniczym, prawie cywilnym w tym w sprawach spornych oraz prawie karnym-skarbowym

Blog | Aktualności

KRS – postępowanie elektroniczne a dane osobowe

KRS – postępowanie elektroniczne a dane osobowe

W  dniu 1 lipca 2021 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowy Rejestrze Sądowym. Najważniejszą zmianą w przepisach, która dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, jest wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego postępowanie rejestrowego dla wszystkich typów spółek. Oznacza to, iż od 1 lipca…

LL.M. adw. Jarosław Kurpiejewski

LL.M. adw. Jarosław Kurpiejewski

adw. Jarosław Kurpiejewski ukończył na prestiżowym Uniwersytecie Nowego Yorku program Master of Law (LL.M.). Gratulujemy! Your browser does not support the video tag. adw. Jarosław Kurpiejewski +48 600 494 416 j.kurpiejewski@kbiw.pl Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, prawie…

Łyżka miodu, łyżka dziegciu. I dla banków, i dla frankowiczów

Łyżka miodu, łyżka dziegciu. I dla banków, i dla frankowiczów

Adw. Wiktor Budzewski na łamach serwisu gazetaprawna.pl o uchwale Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 6/21 i pozaustawowej sankcji względnej bezskuteczności klauzul niedozwolonych. Zachęcamy do zapoznania się! Łyżka miodu, łyżka dziegciu. I dla banków, i dla frankowiczów adw.…

Przekształcenie

Przekształcenie

Miło nam poinformować, że z dniem 30 kwietnia 2021 r. kancelaria, działająca dotychczas pod firmą Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy spółka komandytowa [„KBiW”], przekształciła się w spółkę partnerską. Tym samym od 30 kwietnia 2021 r. KBiW działa pod firmą Kurpiejewski Budzewski…