Zmiany w procedurze o wydanie wiz – gazetaprawna.pl

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach mający implementować zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 810/2009 ustawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zakładane jest m.in. utworzenie stanowiska urzędnika emigracyjnego jak i wymóg niekaralności osoby zajmującej to stanowisko oraz wydłużenie terminów na uzyskanie decyzji. Cudzoziemcy udający się do Polski będą również zobowiązani wykupić ubezpieczenie zdrowotne o szerszym niż dotychczas zakresie pochodzące od ubezpieczyciela spełniającego określone kryteria.

Adw. Jarosław Kurpiejewski, partner w Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy oraz apl. adw. Aleksandra Zakrzewska, poproszeni zostali o zaopiniowanie nowelizacji na łamach Gazety Prawnej

adw. Jarosław Kurpiejewski

+48 600 494 416

+1 347 861 3780

j.kurpiejewski@kbiw.pl

Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, prawie cywilnym rzeczowym oraz spadkowym jak i w sprawach karnych.

apl. adw. Aleksandra Zakrzewska
+48 22 251 58 00
a.zakrzewska@kbiw.pl

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowymi międzynarodowym