O kancelarii

Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy
jest Kancelarią, która wie, że w dobie nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i regulującego ją prawa, znalezienie właściwego rozwiązania wymaga dogłębnej analizy jego różnych dziedzin. Mając to na uwadze Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną osób prawnych jak i fizycznych ze wszystkich dziedzin prawa.

Jednocześnie, w celu zapewnienia jeszcze pełniejszej realizacji potrzeb naszych klientów współpracujemy z wyspecjalizowanymi adwokatami i radcami prawnymi zarówno z Polski, jak z granicy - ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz Niemiec.

Doświadczony zespół Kancelarii w połączeniu z rozwiniętą siecią relacji z krajowymi oraz międzynarodowymi specjalistami przedkłada się na efektywność i skuteczność świadczonych usług.

Obsługę prawną klientów prowadzimy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zakres usług

Prawo finansowe
Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji konsumentów z instytucjami finansowymi. W ramach praktyki Kancelarii prowadzimy spory dotyczące umów kredytów indeksowanych / denominowanych do walut obcych w tym CHF.
Prawo karne
Adwokaci Kancelarii świadczą usługi występując jako obrońcy zarówno w postępowaniach karnych jak i karnoskarbowych. Doradztwo i pomoc Kancelarii w tym zakresie udzielane jest na etapie dochodzenia, postępowania przygotowawczego, jak i w trakcie całego późniejszego postępowania przed sądem karnym.
Prawo korporacyjne
Kancelaria zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych, tak osób indywidualnych jak i spółek prawa handlowego. Zajmujemy się tworzeniem krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zapewniamy pełne wsparcie i obsługę transakcji połączeń, przekształceń czy likwidacji spółek, a także transakcji zmian kapitałowych i podmiotowych.
Prawo cywilne
Zespół Kancelarii świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach cywilnych w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. W zakresie usług Kancelarii znajduje się sporządzenie umów, opinii czy prowadzenie negocjacji.
Własność intelektualna
Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Reprezentujemy podmioty z branży literackiej, filmowej oraz muzycznej. Świadczymy usługi z zakresu zabezpieczenia praw autorskich, ich przenoszenia jak i udzielania licencji.
Nieruchomości
Kancelaria prowadzi obsługę prawną z zakresu zakupu czy sprzedaży nieruchomości. Praktyka Kancelarii obejmuje również podział, łączenie nieruchomości, jak i znoszenie współwłasności. Obsługujemy inwestorów, deweloperów jak również osoby indywidualne.

Zespół

Jarosław Kurpiejewski

Jarosław Kurpiejewski

adwokat | partner

Doświadczenie zawodowe zdobywał w szczególności prowadząc w Polsce oddział Polsko-Amerykańskiej Kancelarii Ilasz&Associates.

Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, prawie cywilnym rzeczowym oraz spadkowym jak i w sprawach karnych.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

adwokat | partner

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach, gdzie doradzał w procesach sądowych, jak również przy projektach łączenia, podziału i przekształcenia spółek.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, postępowaniach sądowych oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym.

Blog | Aktualności

Video-poradnik frankowicza

Adw. Wiktor Budzewski i adw. Jarosław Kurpiejewski na zaproszenie społeczności Życie bez kredytu w formie video miniporadnika odpowiadają co można zrobić z kredytami powiązanymi z walutą obcą w tym z walutą CHF. Pozostałe odcinki znajdą Państwo na kanale YouTube Życie…

Obowiązek zgłaszania do KRS adresów do doręczeń osób reprezentujących podmiot, likwidatorów i prokurentów

Nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) z dnia 26 stycznia 2018 r., która weszła w życie w dniu 15 marca 2018 r. ustawodawca po raz kolejny nałożył na przedsiębiorców szereg obowiązków. Przepisy te mają zapobiec uchylaniu się przez nierzetelnych…

Jak wyegzekwować alimenty od rodzica mieszkającego za granicą?

Wyjazd rodzica zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych za granicę, który uchyla się od ciążącego na nim obowiązku nie uniemożliwia egzekwowania alimentów. Sytuacja taka może jednak generować wiele problemów związanych ze skutecznością egzekucji. Uregulowania europejskie jak i inne o charakterze międzynarodowym których…