usługi


Upraszczamy to, co skomplikowane. Dbamy o efektywną i bezpośrednią komunikację. Szukamy jedynie właściwych rozwiązań.

Rozumiemy, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie wspieramy Klientów w trudnych sprawach związanych z prowadzeniem przez nich biznesu.

  • Doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych skarbowych,
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych gospodarczych,
  • Bronimy Klientów przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Doradzamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (cywilnej, organizacyjnej, korporacyjnej, karnej),
  • Wspieramy i pomagamy Klientom przejść przez trudny proces upadłości.