usługi


Upraszczamy to, co skomplikowane. Dbamy o efektywną i bezpośrednią komunikację. Szukamy jedynie właściwych rozwiązań.

Dofinansowania ze środków Unii Europejskiej są nie tylko ważnym składnikiem polskiej gospodarki, ale też ich zaangażowanie wspiera wiele ważnych społecznie inicjatyw i przedsięwzięć. Wyrównywanie szans i wspieranie standardu życia wpisuje się w naszą filozofię, dlatego angażujemy się w pomoc dla przedsiębiorców starających się o dofinansowania lub już z takiego wsparcia korzystających.

Doradzamy beneficjentom i reprezentujemy ich nie tylko przed organami administracji, instytucjami zarządzającymi, ale też przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.