loader image

Ruch bezwizowy do USA – co warto wiedzieć?

11 listopada 2019 roku Polska stała się uczestnikiem amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Nie oznacza to jednak braku formalności dla wyjeżdżających do USA. Co trzeba zrobić i jakie formalności są wymagane, żeby wyjechać do USA bez wizy? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o nowych zasadach wyjazdów do Stanów Zjednoczonych.

 • Czy zniesienie wiz dla Polaków wyjeżdżających do USA oznacza, że każdy może swobodnie podróżować do Stanów Zjednoczonych?

Nie. Objęcie Polski programem ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program – VWP) oznacza, że Polacy mogą wyjechać do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni. Zniesienie obowiązku wizowego dotyczy zatem tylko wiz z kategorii B1/B2. Warunkiem jest jednak dokonanie rejestracji i otrzymanie autoryzacji w elektronicznym systemie autoryzacji podróży ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

 • Co to jest ESTA?

ESTA jest to elektroniczny system rejestracji dla osób chcących podróżować do Stanów Zjednoczonych. Dokonanie zgłoszenia w systemie ESTA oraz uzyskanie autoryzacji (zgody na wyjazd) jest konieczne, aby móc podróżować do USA w celach turystycznych lub biznesowych bez wizy. Osoby nieposiadające autoryzacji ESTA nie zostaną wpuszczone do USA.

 • Kto musi dokonać rejestracji ESTA?

Rejestracji w systemie ESTA musi dokonać każda osoba wyjeżdżająca do USA w celach turystycznych lub biznesowych (tj. na zasadach regulowanych dotychczas przez wizy B1/B2). Rejestracji i autoryzacji wyjazdu dokonuje się jednorazowo w dwuletnim okresie obowiązywania zgłoszenia.

Zgłoszenia ESTA nie muszą dokonywać osoby posiadające wcześniej wydane wizy do USA ważne przez cały okres zaplanowanego wyjazdu.

 • Jak dokonać rejestracji ESTA?

Zgłoszenia ESTA dokonuje się online, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Warunkiem dokonania zgłoszenia ESTA jest posiadanie ważnego paszportu biometrycznego (więcej informacji na temat paszportu biometrycznego znajdziesz tu: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/paszport-informacje-o-dokumencie). Paszport biometryczny powinien być ważny co najmniej do końca planowanego pobytu w USA.

Po wypełnieniu formularza oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 14 USD należy poczekać na autoryzację wyjazdu (co według informacji podawanych przez Ambasadę USA trwa średnio do 72 godzin).

Ze względu na czas potrzebny dla przetworzenia zgłoszenia, rejestracji w systemie ESTA należy dokonać nie później niż na 72 godziny (3 dni) przed planowanym wyjazdem.

 • Ile czasu trwa zgłoszenie ESTA?

Samo wypełnienie formularza nie jest skomplikowane i powinno zająć ok. kilkunastu minut. Należy pamiętać, że zgłoszenie musi zostać przetworzone przez system ESTA, a autoryzacja wyjazdu powinna nastąpić w ciągu 72 godzin od rejestracji.

 • Ile kosztuje rejestracja ESTA?

Rejestracja ESTA kosztuje 14 dolarów (USD), tj. równowartość ok. 54 złotych. Płatności można dokonać m.in. kartą płatniczą, przelewem elektronicznym.

 • Czy dokonywać zgłoszenia ESTA dla dzieci?

Tak. Planując podróż z dziećmi do USA należy wypełnić zgłoszenie ESTA osobno dla każdego dziecka. Zgłoszenie ESTA dla każdego z dzieci kosztuje po 14 USD. Także każde dziecko powinno posiadać paszport biometryczny ważny co najmniej przez cały czas planowanego pobytu.

 • Jakich wyjazdów dotyczy ESTA?

Ruch bezwizowy na podstawie zgłoszenia ESTA dotyczy wyjazdów w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni.

ESTA uprawnia do wielokrotnego wjazdu na teren USA w okresie 2 lat od pierwszego zgłoszenia, przy czym suma pobytów w jednym roku nie może przekroczyć 180 dni.

 • Czy każdy może się zarejestrować w ESTA?

Rejestracji ESTA mogą dokonać osoby planujące wyjazd do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni. Osoby planujące wyjazd w innym celu lub na dłuższy czas powinny wystąpić o odpowiednią wizę.

Zgłoszenie ESTA może zostać odrzucone. Przyczyną odrzucenia zgłoszenia ESTA może być np. wcześniejsza odmowa przyznania wizy. Odmowa rejestracji ESTA może wynikać też np. z naruszenia w przeszłości przepisów imigracyjnych USA lub innych przepisów karnych.

Również osoby, które po 1 marca 2011 roku wyjeżdżały do Korei Północnej, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Syrii lub Jemenu dostaną odmowę rejestracji ESTA.

W przypadku odmowy rejestracji ESTA należy ubiegać się o wizę zgodnie z dotychczasową procedurą.

 • Jak długo ważna jest rejestracja w ESTA?

Rejestracja ESTA jest ważna 2 lata lub do czasu utraty ważności paszportu.

 • Kiedy muszę dokonać nowego zgłoszenia ESTA?

Nowej rejestracji w ESTA należy dokonać po upływie okresu ważności dotychczasowego zgłoszenia (2 lata) lub po wymianie paszportu.

 • Czy zgłoszenie ESTA dotyczy wszystkich granic USA?

Nie. Zgłoszenie ESTA dotyczy wjazdu do USA drogą lotniczą lub morską. Jeżeli zatem ktoś chciałby wjechać do Stanów np. samochodem z Meksyku, zgłoszenie ESTA nie będzie wystarczające.

 • Co jeżeli dostanę odmowę autoryzacji w ESTA?

Osoby nie posiadające autoryzacji w ESTA nie zostaną wpuszczone na terytorium USA. Jeżeli ktoś otrzymał odmowę autoryzacji w ESTA, powinien wystąpić o wizę na dotychczasowych zasadach.

 • Mam autoryzację ESTA. Czy na pewno zostanę wpuszczony do USA?

Nie. Dokonanie rejestracji w ESTA nie oznacza automatycznie zgody na wjazd do USA. W dalszym ciągu ostateczną decyzję o wpuszczeniu na obszar USA podejmuje urzędnik imigracyjny w porcie przylotu / przypłynięcia. Osoba posiadająca ważną autoryzację ESTA może nie zostać wpuszczona na terytorium USA. Może tak się zdarzyć np. wtedy, gdy podróżujący w przeszłości naruszał przepisy imigracyjne w USA, dopuszczał się przestępstw lub urzędnik imigracyjny nabierze podejrzeń, że faktyczny cel przyjazdu jest inny niż oficjalnie deklarowany (np. praca a nie turystyka). W takim przypadku podróżny zostanie odesłany do kraju pochodzenia na swój koszt.

Warunkiem wjazdu do USA na podstawie zgłoszenia ESTA jest też posiadanie ważnego biletu powrotnego.

 • Mam ważną wizę B1/B2. Czy muszę rejestrować się w ESTA?

Posiadacze wiz ważnych na czas planowanego wyjazdu nie muszą rejestrować się w ESTA. Posiadacze ważnych wiz B1/B2 podlegają jednak takim samym ograniczeniom jak osoby podróżujące na podstawie ESTA, tj. mogą przebywać w USA przez okres do 90 dni.

 • ESTA a zmiana statusu wizowego

W trakcie pobytu w USA na podstawie zgłoszenia ESTA nie jest możliwa zmiana statusu wizowego (tj. Status Adjustment). Oznacza to, że przebywając w USA nie można wystąpić o zmianę charakteru pobytu czy jego długości. Przebywając w USA na podstawie ESTA nie można wystąpić o wizę np. studencką czy pracowniczą. W tym celu należy wrócić do Polski i tu aplikować o odpowiednią wizę.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ESTA lub tego, jak uzyskać wizę do USA, zapraszamy do kontaktu: kancelaria@kbiw.com lub +48 22 251 58 00.

Przydatne linki:

Ambasada USA w Polsce: https://pl.usembassy.gov/pl/

ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Informator konsularny o wizach do USA: https://ustraveldocs.com/pl_pl/

Urząd Celny i Ochrony Granic USA (U.S. Customs and Border Protection) https://www.cbp.gov/travel

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy