Od 24 marca 2021 r. SO Warszawa przeszedł w tryb on-line

Zgodnie z zarządzeniem nr 205/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r.

od dnia 24 marca 2021 r. rozprawy w Wydziałach Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie mają się odbywać w trybie zdalnym, tj. przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, pozwalających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Link do zarządzenia

adw. Wiktor Budzewski
+48 509 028 028
w.budzewski@kbiw.pl