Nowa ustawa deweloperska – wchodzi w życie 1 lipca 2022 r.


01.07.22

Dzisiaj 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska, tj. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Wprowadza ona liczne zmiany zarówno dla kupujących nieruchomości mieszkalne, jak również dla deweloperów. Przede wszystkim ma jednak na celu ochronę potencjalnego kupca.

Jednym z narzędzi ochrony kupujących jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma być zasilany przez firmy deweloperskie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, które również dzisiaj weszło w życie, wysokość stawki procentowej niezbędnej do wyliczenia składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wynosi:

  • 0,45% – dla otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (OMRP);
  • 0,1% – dla zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Zapewne wyższymi kosztami inwestycji deweloperzy będą częściowo chcieli obciążyć kupujących. Jednakże zmieniająca się koniunktura na rynku mieszkaniowym, związana m.in. z wyższymi kosztami kredytów oraz inflacją, zapewne zmusi zarówno deweloperów jak również kupujących do innego podejścia do wchodzących w życie zmian.