Legal alert – zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

To już pewne – Ministerstwo Finansów przesunęło termin dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został zmodyfikowany pierwotnie określony w art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu termin w jakim należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Termin ten został przesunięty o trzy miesiące, a tym samym aktualnie datą do kiedy należy dokonać zgłoszenia jest 13 lipca 2020 r.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Maciej Małanicz-Przybylski  m.malanicz-przybylski@kbiw.pl     +48 22 251 58 00

adw. Iwoną Smolińską    i.smolinska@kbiw.pl     +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

adw. Maciej Małanicz-Przybylski
+48 600 749 063
m.malanicz-przybylski@kbiw.pl

Adwokat | Partner
Specjalizuje się w prawie autorskim i wydawniczym, prawie cywilnym w tym w sprawach spornych oraz prawie karnym-skarbowym.

adw. Iwona Smolińska
+48 22 251 58 00
i.smolinska@kbiw.pl

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym i prawie gospodarczym