Czy unieważniony kredyt frankowy to dla banku podatkowy koszt [opinia] – gazetaprawna.pl


15.11.21

Adw. Wiktor Budzewski w opinii dla gazetaprawna.pl odpowiada dlaczego wyrok WSA z 10 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1234/21, uprawniający Banki do zaliczenia do kosztów kwoty wypłacane klientom na podstawie nieważnych umów, jest nieprawidłowy.

„W sprawach frankowych najważniejsze jest to, że wyrok stwierdzający, iż umowa jest nieważna, jest wyrokiem deklaratoryjnym, tzn. potwierdza on fakt, że umowa jest nieważna od początku (względnie trwale bezskuteczna – za uchwałą Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 6/21).”