Czy roszczenia banków są przedawnione? – gazetaprawna.pl

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie o sygn. akt V CSK 382/18, SN postawił, naszym zdaniem, kontrowersyjną tezę, że termin przedawnienia roszczenia banków o zwrot wypłaconego kapitału na podstawie nieważnych umów kredytowych biegnie od dnia, w którym konsument oświadczył (świadomie i wyraźnie), że umowa kredytu jest nieważna.

Opinię do tej tezy na łamach serwisu gazetaprawna.pl przedstawił dziś adw. Wiktor Budzewski.

Zachęcamy do zapoznania się!

Czy roszczenia banków są przedawnione?

adw. Wiktor Budzewski
+48 509 028 028
w.budzewski@kbiw.pl