COVID-19 a Biznes

Pandemia koronawirusa i wywołanej nim choroby COVID-19 wywołują wśród przedsiębiorców niepewność co do najbliższej przyszłości prowadzonego przez nich biznesu. Wprowadzane przez władze regulacje wiążą się z nowymi wyzwaniami (obowiązkami, ograniczeniami) dla wszystkich, w tym też dla firm z niemal każdego sektora.   

Skutki pandemii COVID-19 obejmują m.in.:  

  • ryzyka kontraktowe (zerwanie umów, opóźnienia realizacji, zatory płatnicze itp.), 
  • zasady organizowania wszelkiego rodzaju wydarzeń, konferencji, szkoleń i spotkań, 
  • prawo pracy (obowiązki pracodawców wobec pracowników, zasady pracy zdalnej), 
  • ryzyka odpowiedzialności karnej lub cywilnej za narażenie zdrowia bądź życia osób trzecich, 
  • sytuację rodziców (zasiłki w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków), 
  • planowany przez rząd pakiet osłonowy dla przedsiębiorców (ulgi w spłacie należności podatkowych i ZUS, wsparcie w związku z przestojem zakładu pracy i inne).   

W KBiW na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany prawne i zalecenia władz oraz analizujemy ich potencjalne skutki dla naszych Klientów.   

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane ze skutkami pandemii koronawirusa dla Państwa, Państwa firm lub pracowników – zapraszamy do kontaktu.  

W razie potrzeby jesteśmy także przygotowani do odbywania spotkań w drodze tele/wideokonferencji.  

adw. Maciej Małanicz-Przybylski (partner): m.malanicz-przybylski@kbiw.pl  
adw. Wiktor Budzewski (partner): w.budzewski@kbiw.pl  

adw. Wiktor Budzewski
+48 509 028 028
w.budzewski@kbiw.pl

adw. Maciej Małanicz-Przybylski
+48 600 749 063
m.malanicz-przybylski@kbiw.pl