25.02.2020 przegrana Raiffeisen Polbank – nieważność

 

W dniu 25 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z 2008 r. jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszego Klienta całość wpłaconych przez niego kwot. Sąd skorzystał z zasady dwóch kondykcji.

Wyrok:

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 25 lutego 2020 r., sygn. akt. XXV C 905/19, ustalenie nieważności oraz zasądzenie całości wpłaconych kwot

pozwany Raiffeisen Bank, Sędzia del. Stanisław Zabłocki

adw. Wiktor Budzewski
+48 509 028 028
w.budzewski@kbiw.pl