O uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 29/17