Dostawa wyposażenia wyrobu medycznego może być opodatkowana 8 proc. stawką VAT – korzystny wyrok NSA – gazetaprawna.pl

Dostawa wyposażenia wyrobu medycznego może być opodatkowana 8 proc. stawką VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie naszego Klienta (sygn. I FSK 2120/19), podzielając argumentację prezentowaną przez adw. Macieja Małanicza-Przybylskiego z KBiW.

To ważne rozstrzygnięcie, potwierdzające możliwość stosowania przez podatników 8 proc. stawki VAT do dostawy sprzętu, który wprawdzie sam nie jest wyrobem medycznym, ale który z uwagi na swoje przeznaczenie stanowi wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Kwestia ta budzi kontrowersje, a organy podatkowe konsekwentnie prezentują stanowisko odmienne niż NSA – zarówno w wydawanych interpretacjach jak i w postępowaniu przed sądami.

adw. Maciej Małanicz-Przybylski
+48 600 749 063
m.malanicz-przybylski@kbiw.pl

Adwokat | Partner
Specjalizuje się w prawie autorskim i wydawniczym, prawie cywilnym w tym w sprawach spornych oraz prawie karnym-skarbowym.